Fizik Tingkatan 4

Topik-topik bagi Fizik Tingkatan 4 2020 ialah seperti berikut:

  1. Pengukuran
  2. Daya dan Gerakan 1
  3. Kegravitian
  4. Haba
  5. Gelombang
  6. Cahaya dan Optik

<< Kelas Dalam Talian