Membina Automasi Ringkas dalam Operasi IKS

Saya akan buktikan, pengaplikasian automasi ringkas dalam tugasan pejabat sebenarnya sangat membantu dalam meningkatkan kecekapan operasi harian. Terutamanya bagi IKS, yalah, sumber tenaga dan wang terhad. Produktiviti harian pula tersangatlah penting untuk kelangsungan syarikat.

Izinkan saya ceritakan, semasa bertugas sebagai pengurus sebuah pusat tuisyen, saya perhatikan kesalahan dalam laporan tuntutan kewangan bagi kakitangan dan tutor adalah masalah yang berulang-ulang. Continue reading “Membina Automasi Ringkas dalam Operasi IKS”