Pengenalan Kepada Kimia

Kimia ialah aliran sains yang memfokuskan kajian kepada jirim dan tindak balas kimia yang dialami oleh jirim tersebut.

Perkara yang akan dipelajari dalam topik ini ialah:

1.1 Perkembangan Bidang Kimia dan Kepentingan dalam Kehidupan

1.2 Penyiasatan Saintifik dalam Kimia

1.3 Penggunaan, Pengurusan, dan Pengendalian Radas serta Baham Kimia