Matematik Tingkatan 4

Topik-topik bagi Matematik Tingkatan 4 2020 ialah seperti berikut:

  1. Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pembolehubah
  2. Nombor Asas
  3. Penaakulan Logik
  4. Operasi Set
  5. Rangkaian dalam Teori Graf
  6. Ketaksamaan Linear dalam Dua Pembolehubah
  7. Graf Gerakan
  8. Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul
  9. Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
  10. Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan

<< Kelas Dalam Talian