Matematik Tambahan Tingkatan 4

Topik-topik bagi Matematik Tambahan Tingkatan 4 2019 ialah seperti berikut:

  1. Fungsi
  2. Fungsi Kuadratik
  3. Sistem Persamaan
  4. Indeks, Surd, dan Logaritma
  5. Janjang
  6. Hukum Linear
  7. Geometri Koordinat
  8. Vektor
  9. Penyelesaian Segi Tiga
  10. Nombor Indeks

<< Kelas Dalam Talian