Kimia Tingkatan 4

Topik-topik bagi Kimia Tingkatan 4 2020 ialah seperti berikut:

  1. Pengenalan kepada Kimia
  2. Jirim dan Struktur Atom
  3. Konsep Mol, Formula, dan Persamaan Kimia
  4. Jadual Berkala Unsur
  5. Ikatan Kimia
  6. Asid, Bes, dan Garam
  7. Kadar Tindak Balas
  8. Bahan Buatan dalam Industri

<< Kelas Dalam Talian